Сокал Сцяпан Фёдаравіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Вучоны, выкладчык, грамадскі дзеяч (да 70-годдзя з дня нараджэння Сцяпана Фёдаравіча Сокала)  13 снежня 2012 г. споўнілася 70 гадоў з дня нараджэння вядомага беларускага вучонага,             юрыста, гісторыка, філосафа Сцяпана Фёдаравіча Сокала. Прапануем вашай увазе інтэрв’ю з юбілярам, запісанае начальнікам аддзела навукі і …

Читать дальше

Саланенка Юрый Трафімавіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Видный терапевт-клиницист, ученый, педагог – Солоненко Юрий Трофимович  (к 70-летию со дня рождения)  К.Н.   Соколов,  к.м.н.,  доцент УО «Гродненский государственный медицинский университет»  1 июня 2010 г. известному в обще­ственных и научных кругах Гродненщины ученому, педа­гогу, врачу-клини­цисту, кандидату медицинских наук, доценту Солоненко Юрию Трофимови­чу исполнилось 70 …

Читать дальше

Рэвяка Казімір Адамавіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Рэвяка Казімір Адамавіч нарадзіўся 9 жніўня 1937 г. У в. Смаленікі (зараз Ляхавіцкі раён Брэсцкай вобласці). Захапленне гісторыяй антычнасці прывяло яго на гістарычны факультэт БДУ. Скончыў аспірантуру БДУ пад кіраўніцтвам прафесара Ф. М. Нячая, абараніў кандыдацкую дысертацыю па антычнай гісторыі. 3 1972 г. К. А. Рэвяка працуе на кафедры гісторыі старажытнага свету і сярэдніх вякоў БДУ (з 1997 г. — прафесарам). 25.02.2001 г. абаронена доктарская дысертацыя на тэму «Барацьба Рыма і Карфагена за сусветнае панаванне». Шмат гадоў К. А. Рэвяка курыруе работу студэнцкага навуковага гуртка кафедры «Антычнасць і сучаснасць», які існуе ўжо каля 30 гадоў. З’яўляецца адным з аўтараў беларускага падручніка для сярэдняй школы па гісторыі старажытнага свету, шэрагу вучэбных дапаможнікаў. Асноўныя працы:  Пунические войны. Мн., 1988; Войны Рима с Карфагеном: основные тенденции и направления историографии. Мн., 2000; Антычная спадчына на Беларусі. Мн., 1998. …

Читать дальше

Русін Міхаіл Мацвеявіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Русин Михаил Матвеевич (1929-1982)  Доцент, кандидат физико-математических наук. Родился в 1929 году в д. Большая Лотва Ляховичского района Брестской области. В 1951 году окончил Минский педагогический институт. В 1953-1956 гг. прошёл обучение в аспирантуре этого института. С 1956 по 1982 год работал ассистентом, старшим …

Читать дальше

Ракуць Віталь Сцяпанавіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Памяти профессора Ракутя В.С.  15 января 2012 г. не стало дорогого, любимого Учителя – профессо­ра Ракутя Виталия Степановича. В.С. Ракуть родился 1 октября 1928 г. в деревне Подлесье Ляховичского района Брестской области. После окончания в 1953 г. Минского медицинского института …

Читать дальше

Равінскі Антон Фёдаравіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Антон Фёдаравіч Равінскі нарадзіўся 13 сакавіка 1952 г. у вёсцы Краглі Ляхавіцкага раёна Брэсцкай вобласці. У 1972 г. скончыў фізіка-матэматычны факультэт Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага. Пасля заканчэння ВНУ Антон Равінскі прыехаў працаваць у Брэсцкі дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. С. Пушкіна …

Читать дальше

Праневіч Генадзь

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Праневіч Генадзь (03.10.1950 г., в. Жарабковічы Ляхавіцкага р-на Брэсцкай вобласці). Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Закончыў дактарантуру пры Інстытуце літаратуры імя Я.Купалы НАН РБ (2000). Стажыраваўся пры Інстытуце Польскай Філалогіі Ягелонскага ўніверсітэта ў Кракаве (1999, 2002 гг.). Аўтар 200 навуковых публікацый па праблемах станаўлення і развіцця беларускай літаратуры, культуры і гісторыі Беларусі. Даследуе працэсы гісторыка-культурнага ўзаемадзеяння і развіцця рамантызму ў славянскіх літаратурах. Выступае як літаратурны крытык, паэт і публіцыст. Аўтар кніг і брашур “Славянскі рамантызм эпохі нацыянальна-вызваленчых рухаў і вобраз беларускага нацыянальнага адраджэння ў паэзіі Янкі Купалы” (1993), “Зямля, прырода, людзі ў духоўнай культуры Беларусі” (1999), “Леў Сапега: Жыццё дзеля Айчыны” (2003), калектыўных кніг “Да дэмакратыі праз грамадзянскую супольнасць” (1999), “Радаводнае дрэва Прыпяці” (2002), “Белавежская пушча ў духоўнай і культурнай спадчыне беларусаў” (2003 г.), ”Пасланец Праметэя. Кніга пра Уладзіміра Калесніка” (2007 г.) і інш. Вершы друкаваліся ў абласной перыёдыцы, штотыднёвіку “Літаратура і мастацтва”, “Народнай волі”, гадавіку “Скарыніч”, калектыўных зборніках “Дзядзінец. Паэзія Берасцейшчыны (1999 г.)”, “3 прыродай зліўшыся душой…” (2001 г.), а таксама ў перакладзе на рускую мову (калектыўны …

Читать дальше

Плескацэвіч Мікалай Міронавіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю Прафесар з Мінічаў  Лёс бязлітасна раскідвае па жыцці тых, хто калісьці сядзеў за адной партай і даваў сябру абяцанне заўсёды быць разам. Школьны таварыш праз дзесяцігоддзі можа аказацца вашым суседам, а можа жыць і працаваць за сотні і нават тысячы кіламетраў ад роднай вёскі ці горада. I вельмі прыемна і шчымліва на душы становіцца, калі пачуеш пра поспехі і дасягненні чалавека, чые карані былі і засталіся тут, побач, на нашай зямлі. Дзяцінства Мікалая Плескацэвіча прыпала на няпросты час пасляваеннага аднаўлення. Пасля заканчэння з сярэбраным медалём Мядзведзіцкай сярэдняй школы хлопец з Мінічаў паспяхова паступіў у педінстытут імя Горкага. Праз пяць гадоў малады спецыяліст вярнуўся на Ляхавіччыну з дыпломам настаўніка і стаў выкладаць рускую мову і літаратуру ў Куршынавіцкай васьмігодцы, дзе ў хуткім часе заняў пасаду намесніка дырэктара. Потым была аспірантура, выкладчыцкая і навуковая работа ў тым жа інстытуце, дзе вучыўся сам. а працягу шасці гадоў Мікалай Міронавіч быў першым прарэктарам па вучэбнай рабоце Белдзяржпедуніверсітэта імя Танка, а з 1999 года працуе ў апараце Міністэрства адукацыі краіны, апошні час – галоўным інспектарам, кансультантам аддзела вышэйшай адукацыі ўпраўлення вышэйшай і сярэдняй адукацыі міністэрства. Зусім нядаўна наш земляк – кандыдат педагагічных навук, прафесар, Заслужаны работнік адукацыікраіны Мікалай Плескацэвіч – адзначыў чарговы юбілей. Гаварыць пра гэтага чалавека можна многа… Аднак, куды больш цікава і карысна гутарыць непасрэдна з ім. Мікалай Міронавіч – эрудыраваны субяседнік, неардынарная асоба, таленавіты педагог. “ЛВ” удзячны, што наш зямляк – ужо даўно сталічны жыхар – знайшоў час проста пагаварыць з намі і нашымі чытачамі пра жыццё і пра час.  – Мікалай Міронавіч, ці падтрымліваеце вы сувязь са сваёй малой радзімай – Ляхавіччынай? – Канешне. Прычым сувязь пастаянная. …

Читать дальше

Пірштук Ігар Іосіфавіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Пирштук, Игорь Иосифович (правоведение ; род. 1965)     Место рождения: д. Ольховцы, Ляховичский район, Брестская область. Белорусский юрист. Окончил Белорусский государственный университет (1989). Работал следователем в системе прокуратуры. Генеральный директор, проректор, доцент кафедры гражданского права и процесса Белорусского института правоведения (г. Минск). Научные интересы: хозяйственное право; гражданское …

Читать дальше

Піліневіч Леанід Пятровіч

Іншыя паўнатэкставыя базы даных краязнаўчага зместу >>> Людзі навукі нашага краю   Пилиневич Леонид Петрович (р. 5.4. 1951, д. Большая Лотва Ляховичского р-на), белорусский учёный в области по­рошковой металлургии. Доктор технич. наук (2005). Засл. изобретатель СССР (1987). Окончил Минский радиотехнич. ин-т (1977). В 1977-93 и с 1995 в НИИ по­рошковой металлургии, в т.ч. с 1995 …

Читать дальше